Privacyverklaring


Bij Viventy Kappers de gezelligste salon die altijd vertrouwd aanvoelt , nemen we jouw privacy zeer serieus.
Wij leggen in deze privacyverklaring uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe wij hiermee omgaan.
Lees deze voorwaarden aandachtig door. Heb je een vraag? Stel deze gerust aan ons. Dit kan via ons e-mailadres: Info@viventy.nl

Deel 1:
Privacy beleid Viventy Kappers:
Wij zijn een creatief, enthousiast team kappers, die er alles aan doen om onze klanten blij te maken. Om dit te kunnen bereiken verwerken wij ook privacy gevoelige informatie. Wij willen dan ook op de juiste manier omgaan met de verkregen informatie. In dit statement leggen wij uit wat wij verwerken, hoe wij deze verwerken en welke rechten jij als klant hebt. Het op de juiste manier omgaan met persoonsgegevens doen wij op de eerste plaats omdat dit zo hoort. Daarnaast is onze organisatie van Viventy Kappers zo ingericht dat we voldoen aan de eisen van de privacy wetgeving. Enkele voorbeelden hiervan zijn;
–         Wij vermelden duidelijk welke gegevens we verwerken en met welk doel we deze gegevens verwerken
–      We verzamelen alleen de noodzakelijke persoonsgegevens
–       We vragen jouw gegevens te verwerken, anders doen we dit niet
–        Jouw gegevens zijn veilig bij ons, we zullen deze niet onnodig doorgeven aan een andere partij
–        Indien gegevens worden doorgegeven aan derde partijen dan zijn hier afspraken over gemaakt met deze partij middels een verwerker overeenkomst. Deze hebben wij bijvoorbeeld met onze accountant en kassa en agenda software leverancier
–        Wij hebben passende maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen tegen aanvallen van buitenaf en datalekken
–        Je hebt recht op inzage en recht op het verwijderen van jouw gegevens. Beide kunnen we met een druk op de knop voor je regelen.

Deel 2:
Bedrijfsgegevens Viventy Kappers:
Viventy Kappers is een kapper
Ons vestigingsadres is: Elisabethstraat 3 6161GS Geleen
Contact kan via ons e-mailadres: info@viventy.nl of door te bellen naar: 0464751999


Kvk en rechtsvorm:
Viventy Kappers is een eenmanszaak eigenaar is Brian Gerards Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14038054 is ten aanzien van de verwerking van je persoonsgegevens  verwerkingsverantwoordelijke

Deel 3:
Hoe gebruikt Viventy Kappers jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waar Viventy Kappers je persoonsgegevens verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Viventy Kappers voor dat specifieke doel gebruikt en hoe lang de gegevens door Viventy Kappers bewaard worden. Om het zo overzichtelijk mogelijk te maken, hebben wij alles gegroepeerd naar het type gegevensstroom.

Afspraak maken via website:
Doeleinde: een eenmalige afspraak of een verzoek voor informatie en eventueel na bellen om een afspraak te veranderen of verzetten.
Gegevens: Naam, telefoonnummer, e-mailadres en adres.
Bewaartermijn: Voor administratieve doeleinden, maximaal 7 jaar.


Ingeschrijven in ons klantensysteem:
Zowel via ons afspraaksysteem of in de salon kunnen we je inschrijven in ons klantensysteem. De voordelen hiervan zijn groot. Het maken van een afspraak gaat sneller en ons team heeft relevante informatie snel bij de hand.
Doeleinde: jou als klant een goede service bieden, en indien gewenst het informeren van acties in een nieuwsbrief.
Gegevens: Naam, adres, e-mailadres, geboortedatum, telefoonnummer, gebruikte producten en technieken, recepten van kleur en permanent behandelingen en verkoopproducten inzichtelijk maken.
Bewaartermijn: zolang de dienst loopt en daarbij ook voor administratieve doeleinde, maximaal 7 jaar.

Speciale opmerking over nieuwsbrieven en marketing acties:
Wij vragen je bij inschrijving in ons klantensysteem of we maximaal 10 keer per jaar e-mails mogen sturen. Uitschrijven voor deze e-mails is altijd mogelijk.
Bewaartermijn: zolang de dienst loopt.


Het gebruik van foto’s:
Als kapper zijn we natuurlijk erg trots op wat we gemaakt hebben en vragen daarom regelmatig aan onze klanten of we een foto van ons werk mogen maken. Deze foto’s worden alleen geplaats op onze website of social media kanalen met jouw toestemming. Foto’s worden nooit met derden gedeeld.

Deel 4:
Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Viventy Kappers bezit gegevens over jou, omdat jij die aan ons hebt verstrekt, dit kan zijn in de salon bij het inschrijven in ons kassa/afsprakensysteem of omdat je op de website een account hebt aangemaakt.

Deel 5:
Delen van gegevens aan derden:
De gegevens die jij aan ons hebt gegeven kunnen wij aan derde verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hier beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
-Het verzorgen van de internetomgeving van het avg- programma;
-Het verzorgen van de kapperssoftware voor klanten registratie;
-Het verzorgen van de (financiële) administratie;
-Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Deel 6:
Kan ik onverwachte reclame krijgen?
Het antwoord hierop is nee. Wij vragen onze klanten altijd of we je op de hoogte mogen houden via onze nieuwsbrief en of we mailing mogen versturen. Deze nieuwsbrief versturen we maximaal tien keer per jaar via e-mail. Afmelden voor deze nieuwsbrief kan altijd.

Deel 7:
Kan ik mijn gegevens inzien en wijzigen?
Ja dit kan op twee manieren. Allereerst kan je in ons online afsprakensysteem jouw gegevens inzien en je persoonsgegevens eenvoudig zelf aanpassen.

De tweede mogelijkheid is een verzoek indienen om te kijken welke gegevens wij van jou hebben opgeslagen. Met één druk op de knop komt er dan een rapport dat we je kunnen overhandigen.

Deel 8:
Kan ik mij uitschrijven als klant? Wat betekent het recht om vergeten te worden?
Uitschrijven uit ons systeem is eenvoudig en kan op twee manieren.

Allereerst zetten we dan jouw account op non-actief. Je gegevens worden later automatisch verwijderd.

Ten tweede is het recht om vergeten te worden het recht wat je als burger hebt, dit is een drastische maatregel. Met één druk op de knop worden alle gegevens van jou direct gewist in ons systeem. Deze optie is onomkeerbaar, en makkelijk uit te voeren.


Gebruikt Viventy Kappers cookies of andere profilering en tracking?
De website Viventy Kappers gebruikt geen cookies bedoelt voor re-marketing, anders dan de Google Analytics cookies. Op de website voor ons afsprakensysteem worden alleen functionele cookies gebruikt, die nodig zijn voor het afspraakproces. Deze data wordt voor geen enkel ander doel gebruikt. Ook hier vindt geen re-marketing plaats.

Opmerkingen:
-Met google hebben wij een verwerker overeenkomst afgesloten.
-De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt.
-Gegevens delen met Google staat uit.
-De cookies plaatst Google Analytics? Dat staat hier uitgelegd.

Belangrijke links:
Google privacy beleid

Deel 10:
Algemene mededelingen:
Binnen de EU:
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouders of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn:
Viventy Kappers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging:
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
-Alle personen die namens de organisatie van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan,
-Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen,
-Wij pseudonimiserenis (een procedure waarmee identificerende gegevens met een bepaald algoritme worden vervangen door versleutelde gegevens) en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is,
-Wij maken back-ups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten,
-Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen,
-Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Deel 11:
Klachten:
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk heel vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Deel 12:
Vragen:
Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Deel 13:
Contactgegevens:


Viventy Kappers
Elisabethstraat  3
6161GS Geleen
telnr. 0464751999
info@viventy.nl